Sídlo firmy a prevádzka:
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
SK-911 05 Trenčín
Slovenská republika

Základné kontakty:
Tel.: +421 32 2851 300
GSM: +421 911 774 000
Fax: +421 32 2851 399
E-mail: info@selos.sk
GPS: N48°53,485´, E18°01,513´
Identifikačné údaje:
IČO: 363 404 64
DIČ: 2021909956
IČ DPH: SK2021909956
Registrácia: Okresný súd Trenčín, Sro,
vložka 15198/R
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s., pobočka Trenčín
Číslo účtu: 4002537950/7500
IBAN: SK2575000000004002537950
SWIFT: CEKOSKBX