Kontakty

SÍDLO FIRMY A PREVÁDZKA
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
SK-911 05 Trenčín
Slovenská republika


ZÁKLADNÉ KONTAKTY
Tel.:
+421 32 2851 300
Fax:
+421 32 2851 399
E-mail
GPS:
N48°53,485´, E18°01,513´


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
IČO:
363 404 64
DIČ:
2021909956
IČ DPH:
SK 2021909956
Registrácia:
Okresný súd Trenčín, Sro, vložka 15198/R


BANKOVÉ SPOJENIE
Banka:
ČSOB, a.s., pobočka Trenčín
IBAN:
SK2575000000004002537950
SWIFT:
CEKOSKBXNAPÍŠTE NÁM